Rozszerzenie akredytacji PCA dla Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Sieciowych GIG

Miło nam jest poinformować, że Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Sieciowych GIG otrzymało właśnie kolejne rozszerzenie posiadanej akredytacji PCA na nowe usługi w zakresie badania przewodów i osprzętu elektroenergetycznego.

Laboratorium,  akredytowane pod numerem AB 005, prowadzi obecnie  badania oraz oferuje doradztwo w zakresie:

- badań odstępników przewodów napowietrznych:

 

Kontrola wizualna

PN-EN IEC 61854:2020-11
p 7.1

Sprawdzenie wymiarów, materiału
i masy

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.2

Kontrola powłoki cynkowej

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.3.1

Próba poślizgu zacisku

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.5.1

Próba dokręcania śrub zacisku

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.5.2

Próba ściskania i rozciągania

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.5.3

Test elastyczności

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.5.5

 

- badań przewodów z włóknem optycznym OPGW:

Sprawdzenie zachowania się ośrodka optycznego podczas rozciągania przewodu

PN-EN 60794-1-21: 2015-07
p. 3 metoda E1

Sprawdzenie zachowania się przewodu w warunkach obciążenia siłą rozciągającą

PN-EN 50182:2002
p. 6.4.7 i Aneks C

 

PN-IEC 1089:1994/A1:2000 – Aneks B

Sprawdzenie siły zrywającej przewód

PN-EN 60794-4-10:2015-03 p. 8.3.4

 

PN-EN 50182:2002 p.6.4.8

Badanie wodoszczelności wzdłużnej

PN-EN 60794-1-22:2018-04 p. 5

metoda F5B

 

 

- próby pełzania przewodów wielodrutowych wg. normy PN-EN 61395:2002,

- wyznaczenia naprężenia przy 1% wydłużenia drutów stalowych przewodów energetycznych wg. norm PN-EN 50189:2002 oraz PN-EN 61232:2002,

a także innych badań o charakterze mechanicznym elementów sieci energetycznych zawartych w normach z serii PN-EN 60794, PN-EN IEC 61854, PN-EN IEC 61897 oraz PN-EN 61284.

Podejmujemy się badań na podstawie metodologii klienta lub norm branżowych. Rozwiązujemy problemy badawcze – skontaktuj się z nami!

 

Laboratory Of Power Grid System - extension of Accreditation

We are pleased to announce that the Laboratory Of Power Grid System obtained the extension of Accreditation for new services  of testing wires and eletricity equipment.

Laboratory Of Power Grid System, accredited by the Polish Centre for Accreditation under No. AB 005, conducts testing and provides consulting in a scope of:

- tests of spacers for overhead conductors:

 

Visual examination

PN-EN IEC 61854:2020-11
p 7.1

Verification of dimensions, materials and mass

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.2

Corrosion protection test

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.3.1

Clamp slip test

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.5.1

Clamp bolt tightening test

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.5.2

Compression and tension tests

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.5.3

Flexibility tests

PN-EN IEC 61854:2020-11
p. 7.5.5

 

- tests of optical ground wires (OPGW):

Tensile performance test

PN-EN 60794-1-21: 2015-07
p. 3 method E1

Stress-strain test

PN-EN 50182:2002
p. 6.4.7 and Annex C

 

PN-IEC 1089:1994/A1:2000 – Annex B

Breaking strength test

PN-EN 60794-4-10:2015-03 p. 8.3.4

 

PN-EN 50182:2002 p.6.4.8

Water penetration test

PN-EN 60794-1-22:2018-04 p. 5

method F5B

 

 

- creep test of stranded conductors in accordance with EN 61395:2002,

- determination of stress at 1% extension of steel wires of overhead conductors in accordance with PN-EN 50189:2002 and PN-EN 61232:2002,

as well as other mechanical tests of power grid components included in standard series PN-EN 60794, PN-EN IEC 61854, PN-EN IEC 61897 and PN-EN 61284.

All PN- standards are direct equivalents of international EN and IEC standards.

We undertake testing specified by client`s methodology or industry standards.

We resolve problems with testing and assessment – contact us!

 

+ 48-32-259-2000