Seminarium eksperckie GIG i Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin

10 listopada 2022r. gościliśmy w Kopalni Doświadczalnej Barbara uczestników seminarium eksperckiego zorganizowanego wspólnie przez Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin oraz GIG.

Goście zapoznali się z działalnością i nowymi projektami realizowanymi przez część zakładów naukowo-badawczych GIG, tworzących Centrum Inżynierii Środowiska GIG. Szczególnie zainteresowani byli możliwościami badawczymi Instytutu oraz poligonem badawczym kopalni doświadczalnej, gdzie dodatkowo obejrzeli pokaz wybuchu pyłu węglowego. 

+ 48-32-259-2000