Seminarium na temat rozwiązań wypracowanych w ramach projektu LIFEPOPWAT

W dniu 21 maja 2024 r. w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się seminarium na temat rozwiązań wypracowanych w ramach projektu LIFEPOPWAT. Na spotkaniu obecni był przedstawiciele samorządów lokalnych oraz firm zajmujących się remediacją terenów poprzemysłowych.

W trakcie spotkania omówiono rezultaty działania innowacyjnej technologii oczyszczania wód z pestycydów Wetland+. W ramach projektu LIFEPOPWAT wybudowane zostały dwie instalacje prototypowe, jedna w pełnej skali zlokalizowana w Hajek (CZ) oraz jedna w skali pilotowej umiejscowiona w Jaworznie (PL).

W projekcie technologia Wetland+ wdrażana była na obszarach o wysokim stopniu zanieczyszczenia, jednak rozwiązanie to z powodzeniem sprawdzi się w przypadku obszarów mniej zanieczyszczonych, zwłaszcza w przypadku potrzeby długotrwałego doczyszczania wód odpływających z terenów poddanych rekultywacji. Jest to rozwiązanie, które może być stosowane w lokalizacjach, gdzie dostęp do infrastruktury jest ograniczony, nie wymaga bieżącej obsługi. Dodatkowo jest to rozwiązanie tańsze od metod konwencjonalnych.

Wymiana doświadczeń pozwoliła na ocenę dotychczasowych wyników projektu. Na spotkaniu omówione zostały także perspektywy przyszłych prac remediacyjnych w świetle ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.

Projekt LIFEPOPWAT – „Innowacyjna technologia oczyszczania wód z pestycydów w oparciu o system mokradeł Wetland+” realizowany był ze środków programu LIFE w latach 2020 do 2023. Partnerami projektu, oprócz GIG-PIB, byli: Uniwersytet Techniczny w Libercu (Czechy), Uniwersytet w Aarhus (Dania), DIAMO, przedsiębiorstwo państwowe, zakład wydzielony Administracja Złóż Uranu Příbram (Czechy), Urząd Miejski w Jaworznie (Polska), Photon Water Technology (Czechy) oraz SERPOL (Francja).

+ 48-32-259-2000