Seminarium pn.: „Technologie środowiskowe GIG dla inteligentnego rozwoju miast i regionu” zorganizowane przez Zakład Ochrony Wód GIG

6 kwietnia 2017r. w GIG odbyło się seminarium pn.: „Technologie środowiskowe GIG dla inteligentnego rozwoju miast i regionu” zorganizowane przez Zakład Ochrony Wód GIG. Poświęcone było prezentacji autorskich rozwiązań w zakresie technologii dla zagospodarowania osadów ściekowych ukierunkowanych na produkcję nawozów (kapsulacji i granulacji osadów ściekowych), rekultywacji zbiorników wodnych, oczyszczania wód i zastosowania mobilnych i stacjonarnych platform w monitoringu środowiska. Zaprezentowano prototypy urządzeń do transportu próbek środowiskowych oraz oceny bezpieczeństwa oświetlenia miejskiego, a także rozwiązania dla oczyszczalni ścieków do pilotażowego testowania. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora gospodarki wodno-ściekowej oraz samorządów terytorialnych.

Podczas seminarium zaprezentowana została innowacyjna technologia kapsulacji  osadów ściekowych w nośnikach hydrożelowych.  W wyniku zastosowania tej technologii pozyskuje się nawóz organiczny o walorach komercyjnych, tj. produkt o bardzo dobrych właściwościach nawozowych, bezpieczny dla środowiska i potencjalnego użytkowania. Nośnik hydrożelowy zabezpiecza osady ściekowe przed pyleniem i powstawaniem potencjalnie szkodliwych dla zdrowia bioaerozoli oraz stanowi swoisty magazyn wody, która może być wykorzystana przez rośliny w okresach suszy. Te cechy podnoszą walory użytkowe opracowanego nawozu organicznego. Technologia podlega ochronie patentowej (Patent GIG nr P.419181: "Sposób otrzymywania granulowanego nawozu organicznego").  

+ 48-32-259-2000