Seminarium prezentujące dorobek naukowy profesora Józefa Dubińskiego

24 marca w Teatrze Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium podsumowujące dorobek naukowy i pracę zawodową profesora Józefa Dubińskiego. Wśród prawie 300 gości znaleźli się naukowcy,  przedstawicieli firm górniczych i okołogórniczych oraz instytucji branżowych. Przybyłych gości przywitał prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, z którą to instytucją prof. Dubiński był związany całe swoje zawodowe życie i przez wiele lat był w jego kierownictwie. Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, odczytał list, który do profesora Dubińskiego skierował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Podczas  seminarium bohaterowi wieczoru towarzyszyli bliscy i przyjaciele oraz ludzie, z którymi przez lata Profesor współpracował. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała orkiestra KWK Murcki-Staszic pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego.

Profesor Józef Dubiński, członek rzeczywisty PAN, jest wybitnym, uznanym w kraju i za granicą specjalistą w obszarze geofizyki i geomechaniki górniczej, szczególnie w problematyce górniczych wstrząsów sejsmicznych oraz tąpań. Jest autorem blisko 400 publikacji naukowych, kilkunastu książek i patentów. Za aktywną działalność zawodową na wielu polach uzyskał liczne wyróżnienia naukowe, w tym tytuł Doktora Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także szereg ważnych odznaczeń państwowych i resortowych.

 

Organizację spotkania wsparły następujące firmy i instytucje:

 • Polska Grupa Górnicza                                                                                           
 • Jastrzębska Spółka Węglowa                                               
 • LW Bogdanka                                                                                             
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • BECKER-WARKOP
 • Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom
 • Węglokoks                            
 • Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego
 • Centrum Usług Specjalistycznych  Cenrat
 • DSI Schaum Chemie
 • EXME Berger Group ZOK 
 • Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
 • FAMUR 
 • Instytut Mechaniki Górotworu  Polskiej Akademii Nauk
 • Politechnika Śląska
 • PUMAR 
 • Tauron Wydobycie 

 

Polska Grupa Górnicza S.A.
Polska Grupa Górnicza S.A. (PGG S.A.) utworzona w 2016 r. (jako następca Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego) jest największym producentem węgla kamiennego dla energetyki i ciepłownictwa w Unii Europejskiej. Produkcja na poziomie 23 mln ton rocznie (2022 r.) podlega redukcji w zgodzie z harmonogramem wygaszania kopalń do 2049 r., który uzgodniono w umowie społecznej z 2021 r. o przyszłości górnictwa w Polsce.
PGG S.A. pomogła w przezwyciężeniu kryzysu paliwowego po agresji Rosji na Ukrainę – od początku 2022 r. sklep internetowy PGG S.A. zaopatrzył pół miliona odbiorców indywidualnych w 1,5 mln t jakościowego opału w cenach producenta (średnio dwukrotnie taniej niż w tym czasie na rynku). W ciągu paru miesięcy PGG S.A. zbudowała od podstaw ogólnopolską sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla, zapewniających minimalny koszt dostaw. W rządowym programie dystrybucji węgla przez gminy PGG S.A. wysłała do 900 samorządów ok. 1,3 mln t węgla.
Spółka operuje w 45 miejscowościach woj. śląskiego i małopolskiego. Zatrudnia 36 tys. pracowników w 7 kopalniach (3 zespolone i 4 jednoruchowe) i jest jednym z największych i najatrakcyjniejszych pod względem wysokości płac pracodawców regionu.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Grupa Kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Węgiel koksowy, nazywany też metalurgicznym, po raz czwarty został uznany za jeden z surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, a więc mających strategiczne znaczenie dla unijnej gospodarki i obarczonych wysokim ryzykiem dostaw.
Węgiel koksowy to niezbędny składnik w produkcji stali - kluczowego komponentu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki i nowoczesnej infrastruktury. Obecnie nie ma alternatywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego.
Węgiel koksowy wydobywany w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej wykorzystywany jest w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali, a produkowany przez Grupę JSW wysokiej jakości koks jest sprzedawany również na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, we Włoszech oraz Indiach.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia. Jest jedną z największych polskich kopalń węgla kamiennego. Spółka prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Spółka dostarcza surowiec głownie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.
Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W sierpniu 2022 roku Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. powrócił do notowań w Indeksie WIG-ESG.
Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta. 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna (PGE GiEK S.A.) to jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie 5 województw. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.
PGE GiEK jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w krajowym rynku wydobywczym tego surowca wynosi ok. 91%). A także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, pokrywającym ponad 34 % zapotrzebowania na energię i dostarczającym niemal 55 tys. GWh energii elektrycznej rocznie do krajowego systemu elektroenergetycznego.
W 2022 roku Oddziały PGE GiEK (tj. El. Bełchatów, El. Turów, El. Opole, El. Rybnik oraz El. Dolna Odra) dostarczyły na rynki lokalne 3,2 mln GJ ciepła.

Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna:

 • Elektrownia Bełchatów
 • Elektrownia Turów
 • Elektrownia Opole
 • Elektrownia Rybnik
 • Elektrownia Dolna Odra
 • Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
 • Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Akademia Górniczo-Hutnicza
AGH – Uniwersytet Przyszłości, jest nowoczesnym uniwersytetem, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy oraz w tworzeniu innowacyjnych technologii. Doświadczona kadra, nowoczesne laboratoria, wyjątkowy kampus, a przede wszystkim – więź łącząca społeczność AGH – to nasze największe atuty.
AGH rozwija badania naukowe w obszarach nauk technicznych, nauk ścisłych, nauk o Ziemi i nauk społecznych, z uwzględnieniem aktualnych priorytetów gospodarki i biznesu, w takich dziedzinach jak m.in. cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo, transformacja energetyczna i zeroemisyjność, zmiany klimatyczne, gospodarka w obiegu zamkniętym czy przemysł 4.0. Wśród wielu przyszłościowych kierunków badawczych w AGH intensywnie rozwijane są prace w zakresie inżynierii kosmicznej.

BECKER-WARKOP Sp. z o.o.                
Becker-Warkop jest częścią globalnej grupy Becker Mining Systems AG z siedzibą w Niemczech. Ponad 30 lat doświadczenia oraz posiadana wiedza pozwala nam sukcesywnie zaopatrywać rynki krajowe oraz światowe w innowacyjne i nowoczesne rozwiązania techniczne.
Projektujemy i produkujemy specjalistyczne urządzenia wykorzystywane w przemyśle wydobywczym, branży turystycznej oraz tunnelingu. Opracowujemy technologie i wdrażamy gotowe rozwiązania dotyczące transportu ludzi oraz materiałów, automatyzacji, eksploatacji oraz przeróbki minerałów.
Naszym głównym atutem jest posiadanie własnego biura projektowego oraz czterech hal produkcyjnych. Projektujemy oraz produkujemy systemy i urządzenia dopasowane do potrzeb i oczekiwań klienta, oferując przy tym stałe wsparcie techniczno-serwisowe.
Dzięki ciągłemu rozwojowi i poszerzaniu obszaru działalności z sukcesem zaopatrujemy rynki takie jak Polska, Stany Zjednoczone, Chiny, Meksyk, Wietnam, Bosnia i Herzegowina, Turcja, Kolumbia czy Słowenia.

WĘGLOKOKS S.A.        
Grupa Kapitałowa WĘGLOKOKS S.A. to silna marka zrzeszająca ponad 20 przedsiębiorstw z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego. To także największy w Polsce eksporter węgla energetycznego, operator logistyczny i handlowy, który kładzie nacisk na innowacyjność i nowe technologie, czego potwierdzeniem jest poszerzenie oferty o akumulatorowe systemy magazynowania energii. Wśród polskich i zagranicznych kontrahentów marka WĘGLOKOKS od 70 lat jest synonimem rzetelności i najwyższej jakości. Więcej bieżących informacji o spółce znajduje się na stronie www.weglokoks.com.pl.

                                                                                             

       
       
       
       
       

 

+ 48-32-259-2000