Seminarium Stowarzyszenia Miłośników Rozbarku w Kopalni Doświadczalnej Barbara

31 stycznia 2023 mija dokładnie 100 lat od tragicznej katastrofy w kopalni Heinitz/Rozbark w której zginęło 145 górników. W rocznicę wypadku w Kopalni Doświadczalnej Barbara gościliśmy 60 członków Stowarzyszenia Miłośników Rozbarku, którzy kultywują pamięć o dzielnicy i tej historii.

Goście zapoznali się z problematyką zagrożenia pyłowego i metanowego oraz poligonem badawczym kopalni doświadczalnej, gdzie dodatkowo obejrzeli pokaz wybuchu pyłu węglowego i gaszenia metanu. 

+ 48-32-259-2000