Śląski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości z udziałem GIG-PIB

10 maja 2024 r. w Gliwicach odbywał się Śląski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości. Było to pierwsze tego typu wydarzenie na Śląsku w którym wzięło udział kilkuset uczestników. Na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w charakterze panelisty, w Kongresie wziął udział dr inż. Jacek Grabowski, przedstawiciel GIG-PIB.
Wystąpienia doktora Grabowskiego dotyczyło problematyki usuwania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych. Zaprezentowane zostały założenia Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, planowane zmiany w prawodawstwie polskim oraz działalność Centrum Rozwoju Kompetencji GIG-PIB, które realizuje Zadania nr 2 Programu „Działania edukacyjno-informacyjne”. Wystąpienie wywołało duże zainteresowanie i dyskusję na temat sposobów usuwania i zabezpieczenia wyrobów azbestowych oraz wpływu odnotowywanych przy pracach demontażowych nieprawidłowości na zdrowie osób postronnych. 

+ 48-32-259-2000