Śląski Okrągły Stół Przemysłu 4.0

15 grudnia 2021r. w Regionalnej Izbie Gospodarczej odbył się Śląski Okrągły Stół Przemysłu 4.0, z udziałem GIG w osobie Jana Bondaruka, zastępcy dyrektora ds. inżynierii środowiska. Podczas spotkania zaprezentowano ciekawe przykłady wykorzystania cyfryzacji, realizowane przez śląskie podmioty, zarówno przedsiębiorców, jak i przedstawicieli świata nauki. 

+ 48-32-259-2000