„Sonda do automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” została nagrodzona tytułem Mistrz Techniki Regionu Katowickiego FSN NOT

Sonda zapewnia automatyczny pomiar geometrii i  deformacji badanych elementów szybu. Wyposażona jest w kontrolę położenia, w tym orientacji przestrzennej i stabilności, oraz w system rejestracji i analizy danych.

Urządzenie może pracować w wybuchowej metanowej atmosferze kopalnianej, dzięki zastosowaniu obudowy przeciwwybuchowej i nowatorskiego rozwiązania autonomicznego zasilania urządzenia.

Autorami opracowania jest zespół w składzie: Wojciech Bochenek, Zbigniew Motyka, Henryk Passia, Adam Ramowski, Tadeusz Smoła, Adam Szade, Mariusz Szot.

W dniu 26.10.2016r.  nagrodę w imieniu zespołu odebrał dr Adam Szade. Serdecznie gratulujemy. 

+ 48-32-259-2000