Sosnowiec partnerem projektu POMHAZ

W projekcie POMHAZ rozpoczyna się współpraca z miastami. Obecnie najbardziej intensywnie współpracujemy z miastem Sosnowiec, mówi profesor Małgorzata Wysocka z GIG-PIB. Zbieramy informacje dotyczące geologii, przekształceń środowiska powodowanych działalnością górniczą, skali i zasięgu poszczególnych zagrożeń, m.in. osiadań, zalewisk, zaburzeń hydrologicznych, zanieczyszczeń wód, czy uszkodzeń budynków i infrastruktury. Utworzona baza informacji pozwoli nam na stworzenie metodologii przydatnej dla konkretnego miasta z terenów wieloletniego oddziaływania górnictwa.

Projekt POMHAZ: Kompleksowa ocena zagrożeń na terenach pogórniczych dla potrzeb planowania przestrzennego realizowany jest w ścisłej współpracy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń. Jego celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej efektów oddziaływania górnictwa, jak osiadanie powierzchni, migracja gazów czy problemy hydrologiczne. Analizie poddane są interakcje zagrożeń związanych z zamkniętymi kopalniami węgla i ich konsekwencje dla rozwoju miast. Partnerzy projektu z Niemiec i Grecji opracują metodologie wspierające planowanie przestrzenne  na terenach pogórniczych, w celu ograniczania niekorzystnych efektów i zagrożeń będących efektem zamykania kopalń węgla kamiennego. Zapraszamy na stronę projektu: https://www.pomhaz-rfcs.eu/

Foto: https://sosnowiec.naszemiasto.pl/

+ 48-32-259-2000