Spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli regionu Śląsko-Morawskiego oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

16 lutego 2018 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli regionu Śląsko-Morawskiego oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z instytucjami zainteresowanymi współpracą w ramach platformy "Coal Regions in Transition". W trakcie spotkania omówiono tematykę rewitalizacji terenów pogórniczych oraz innych problemów dotykających regiony znajdujące się w trakcie transformacji związanej ze stopniowym ograniczaniem działalności wydobywczej.
Strona czeska pod przewodnictwem Europosła Pana Evžena Tošenovského była reprezentowana przez: Pavel Bartoš (Prezes FITE), Ing. Jiří Cienciala CSc (Senator, przedstawiciel Regionu Śląsko - Morawski) , Ing. Jan Březina (Śląsko - Morawska Izba Gospodarcza). Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego reprezentowały Pani Stefania Koczar-Sikora (Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego) oraz Pani Joanna Miśka (Koordynator Zespołu ds. planowania strategicznego i badań ROT Wydziału Rozwoju Regionalnego). Obecny był również Pan Jacek Szuścik (Wiceprezes Zarządu SRK S.A.) oraz reprezentant firmy Fasing Maszyny i Konstrukcje Przemysłowe Sp. z o.o. Pan Sławomir Masarczyk (Pełnomocnik).

+ 48-32-259-2000