Spotkanie Loży Katowickiej BCC z Prezesem Jackiem Goliszewskim

15 lutego 2024 gościliśmy w GIG-PIB przedsiębiorców z Loży Katowickiej Business Centre Club wraz Jackiem Goliszewskim, prezesem BCC.
 
Spotkanie było okazją do dyskusji na temat współpracy nauki i biznesu oraz możliwości finansowania sektora przedsiębiorczości ze środków funduszy europejskich. Dr Mariusz Kruczek, reprezentujący GIG-PIB dla zgromadzonych gości dokonał przeglądu krajowych i europejskich instrumentów finansowych na działalność badawczo-rozwojową i inwestycyjną przedsiębiorstw oraz możliwości i uwarunkowań aplikowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego. 

+ 48-32-259-2000