Spotkanie polsko - chińskiego konsorcjum projektu HYCOSS na Xi'an Jiaotong University

W dniach 25-27 lipca br. na Uniwersytecie Xi'an Jiaotong w chińskim Xi'an odbyło się spotkanie partnerów projektu HYCOSS Research and development of key technologies and system processes for the production of high energy density hydrocarbon fuel from sewage sludge via hydrothermal liquefaction coupled with catalytic upgrading”.

Projekt HYCOSS realizowany jest w ramach II polsko-chińskiego konkursu bilateralnego organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) i dotyczy opracowania technologii hydrotermalnego upłynniania (HTL) komunalnych osadów ściekowych ukierunkowanego na produkcję biopaliw ciekłych drugiej generacji. Prace badawczo-rozwojowe realizowane są na próbach miejskich osadów ściekowych o zróżnicowanej charakterystyce fizykochemicznej, pochodzących z wybranych lokalizacji z krajów tworzących partnerstwo projektu - Polski i Chin. Chińskie konsorcjum projektu tworzą cztery jednostki naukowo - badawcze o ugruntowanej wiedzy i praktyce w obszarze termochemicznej konwersji biomasy i odpadów. Są to: Xi'an Jiaotong University (Xi'an), Nanchang University (Nanchang), East China Normal University (Szanghaj), Sun Yat-sen University (Kanton).

Główny Instytut Górnictwa był reprezentowany przez dr. Krzysztof Kapustę, lidera krajowej części projektu. W trakcie spotkania przedstawiono wyniki badań nad procesem wytwarzania prekursorów paliw ciekłych na bazie osadów ściekowych przeprowadzonych w GIG. Dodatkowo zaprezentowano wstępne rezultaty prac nad możliwością odzysku fosforu z produktów ubocznych oraz migracji metali ciężkich w procesie hydrotermalnego upłynniana osadów ściekowych.

+ 48-32-259-2000