Spotkanie warsztatowe online pt. Przemysł 4.0 w specjalizacjach technologicznych woj. śląskiego i perspektywy rozwoju w kontekście RIS

Główny Instytut Górnictwa, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, organizuje spotkanie warsztatowe pt. Przemysł 4.0 w specjalizacjach technologicznych woj. śląskiego i perspektywy rozwoju w kontekście RIS adresowane do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, instytutów badawczych, uczelni wyższych i organizacji badawczych.

Celem spotkania jest identyfikacja wyzwań i możliwości kreowania polityk związanych z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0 dla wzmacniania specjalizacji technologicznych w województwie śląskim.

Rezultaty warsztatu stanowić będą wkład dla tzw. regionalnego Action Plan zawierającego propozycje zmian polityki EFS oraz EFRR dla celniejszego wsparcia MŚP w transformacji do Przemysłu 4.0.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 października 2021, w godzinach 9:00-11:30

Miejsce spotkania: on-line, platforma MSTeams.

Link do spotkania oraz formularza rejestracyjnego dostępny na stronie:
https://ris.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_warsztatowe_online_pt__przemysl_4_0_w_specjalizacjach_technologicznych_wojewodztwa_slaskiego_i_perspektywy_rozwoju_w_kontekscie_ris

Ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację w terminie do 11 października 2021 r.

Warsztat tematyczny organizowany będzie w ramach projektu „40Ready - Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, który promuje współpracę międzyregionalną w obszarze wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie wdrażania idei Przemysłu 4.0.

Zaproszenie

Agenda

+ 48-32-259-2000