Spotkanie warsztatowe pt. Modelowe rozwiązania w zakresie dostępu i zarządzania infrastrukturą badawczą

Szanowni Państwo,

Główny Instytut Górnictwa, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, organizuje spotkanie warsztatowe pt. Modelowe rozwiązania w zakresie dostępu i zarządzania infrastrukturą badawczą adresowane do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, instytutów badawczych, uczelni wyższych i organizacji badawczych.

Celem spotkania jest analiza stanu bieżącego oraz identyfikacja problemów i wyzwań w zakresie dostępu i zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną województwa śląskiego, a także możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 lipca 2021 (środa), w godzinach 12:00 – 14:30

Miejsce spotkania: on-line, platforma MSTeams

Link do spotkania oraz formularza rejestracyjnego dostępny na stronie:

https://ris.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_warsztatowe_online_pt__modelowe_rozwiazania_w_zakresie_dostepu_i_zarzadzania_infrastruktura_badawcza

Prosimy o rejestrację w terminie do 26 lipca 2021 r.

Warsztat tematyczny organizowany będzie w ramach projektu "Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation" (Inno-HEIs) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, którego celem jest ulepszenie regionalnej polityki w zakresie badań naukowych i innowacji oraz promocja i wsparcie współpracy badawczej i biznesowej sektora nauki i przemysłu w celu poprawy innowacyjności firm.

+ 48-32-259-2000