Światowe Forum Metanu w Genewie

W dniach 18-24 marca 2024 w Genewie odbywało się Światowe Forum Metanu. GIG-PIB reprezentowali profesor Alicja Krzemień i doktor Jacek Skiba.
Celem forum było zainspirowanie uczestników do przyspieszenia działań na rzecz osiągnięcia globalnych celów w zakresie ograniczania emisji metanu, dzielenie się informacjami na temat kwestii technicznych, politycznych, finansowych i regulacyjnych związanych z polityką metanową i rozwojem nowych projektów oraz zaangażowanie i zwiększenie udziału sektora prywatnego w ograniczaniu emisji metanu.
 
Partnerami Forum byli:
 
Trzeci dzień Global Methane Forum zakończony był sesją poświęconą utylizacji metanu pochodzącego z wentylacji kopalń węgla kamiennego (VAM). Coal Joint Session była też okazją aby poznać i omówić nowe technologie utylizacji metan oraz zaprezentować projekt ProVAM.

foto: Komag

+ 48-32-259-2000