Szkolenie specjalistów z irańskich kopalń w zakresie projektowania odmetanowania górotworu

W dniach od 13 do 17 lutego br.  gościła w Głównym Instytucie Górnictwa delegacja  przedstawicieli irańskiej firmy górniczej Tabas Coal Mines Complex. Pracownicy kopalni Parvadeh w prowincji Chorwasan w Iranie odbywają w GIG szkolenie dotyczące wykonywania projektów odmetanowania górotworu.

Takie specjalistyczne kursy  realizowane są przez Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG dla pracowników działów wentylacji w kopalniach węgla kamiennego.  Mają na celu zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą dotyczącą zasad projektowania odmetanowania przy prowadzeniu dynamicznej eksploatacji górniczej. Zajęcia prowadzą  eksperci, posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne oraz wiedzę z zakresu zwalczania zagrożeń naturalnych, przewietrzania i odmetanowania kopalń, co zostało docenione przez partnerów z Iranu.   

+ 48-32-259-2000