Technologia H2ash nagrodzona w ogólnopolskim konkursie

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznym konkursie Idea 3W na najlepsze rozwiązania i inicjatywy związane z wodorem GIG-PIB został nagrodzony w kategorii Nauka 3W za opracowanie technologii H2ash.

Technologia H2ash, opracowana w wyniku współpracy podkrakowskiej firmy PROTIUM P.S.A. i GIG-PIB. Technologia umożliwia tanią produkcję wodoru z wody z wykorzystaniem odpadów przemysłowych. Naszym założeniem jest wytwarzanie gazu bogatego w wodór z wody, przy użyciu żużli, popiołów i pyłów, pochodzących z różnego rodzaju przemysłowych procesów termicznych, które w swoim składzie zawierają znaczne ilości związków glinu. Glin jest tu kluczowy, ponieważ to właśnie ten pierwiastek, w kontakcie z wodą powoduje uwalnianie wodoru – mówi współautor rozwiązania dr inż. Krzysztof Gogola.

Pozyskiwanie wodoru gazowego z wykorzystaniem żużli i popiołów z przemysłowych procesów termicznych UPPT, polega na wychwytywaniu wodoru, który powstaje w wyniku silnej reakcji glinu metalicznego, zawartego w żużlach i popiołach, z wodą. Wydajność procesu podnosi zastosowanie wielu dodatków katalitycznych, takich jak np. chlorek sodu. Więcej informacji na stronie: https://h2ash.gig.eu/

Idea 3W: woda, wodór, węgiel  to inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego i wizja przyszłości, w której podnosimy jakość życia dzięki innowacjom w zarządzaniu zasobami wody, wykorzystaniu wodoru w transformacji energetycznej oraz rozwijaniu nowoczesnych technologii węglowych do tworzenia innowacyjnych materiałów i technologii.

 Autorom rozwiązania serdecznie gratulujemy.

+ 48-32-259-2000