Testy wirtualnej aplikacji edukacyjnej w ramach projektu SENSE VR

W dniach 17-19 stycznia 2023 w Centrum Rozwoju Kompetencji GIG, prowadzone były kolejne testy aplikacji edukacyjnej VR. Tym razem sprawdzana była funkcjonalność oraz działanie mechanizmu weryfikacji wiedzy, w oparciu o scenariusz szkolenia obejmujący obsługę przenośnika taśmowego. Pracownicy Centrum, wspólnie z ekspertami z Zakładu Technologii Eksploatacji, Tąpań i Oceny Ryzyka GIG weryfikują poprawność działania oraz realizm aplikacji, służącej do szkolenia górników w podziemiach wirtualnej kopalni.

Badania prowadzone są w ramach projektu SENSE VR, realizowanego przez GIG oraz firmy JSW Nowe Projekty (lider projektu) i JSW Szkolenie i Górnictwo w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

Projekt SENSE VR współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 1. „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

+ 48-32-259-2000