Trzeci doktorat pracownika PGG w Głównym Instytucie Górnictwa

Z przyjemnością informujemy, że o kolejnym doktoracie pracownika PGG w Głównym Instytucie Górnictwa. 8 kwietnia 2021r. rozprawę doktorską z pozytywnym skutkiem obronił pan Jacek Krupanek, kierownik działu tąpań w Oddziale KWK Mysłowice-Wesoła. Promotorem pracy pod tytułem „Ocena stanu zagrożenia sejsmicznego z wykorzystaniem rozkładu Gutenberga-Richtera i metody geotomografii aktywnej” była pani profesor Krystyna Stec, a promotorem pomocniczym doktor Łukasz Kortas.

Zainteresowania i prace badawcze nowego doktora skupiają się na zagadnieniach związanych z predykcją i zwalczaniem zagrożenia tąpaniami. Zagrożenia sejsmiczne i tąpaniowe należą do najniebezpieczniejszych zagrożeń naturalnych występujących w górnictwie. Stacje sejsmiczne w kopalniach na bieżąco analizują wstrząsy górotworu, a przy przewidywaniu zagrożenia przydatna jest m.in. aktywna tomografia wyrobisk.

Studia doktorskie w dyscyplinie „górnictwo i geologia inżynierska” realizowane są w ramach porozumienia o współpracy Polskiej Grupy Górniczej i Głównego Instytutu Górnictwa. Prace prowadzone są m.in. w oparciu o opracowania projektowe, konstrukcyjne i technologiczne z kopalń PGG. Ich wyniki wykorzystywane są z korzyścią dla funkcjonowania oddziałów PGG S.A.

Serdecznie gratulujemy!

+ 48-32-259-2000