Trzecie spotkanie partnerów projektu HealingPlaces

Trzecie spotkanie partnerów projektu HealingPlaces odbyło się w trybie online w dniach 22-23 kwietnia, ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19. Na spotkaniu zostało omówionych szereg zagadnień związanych z postępem prac w projekcie, a w szczególności w zakresie realizacji narzędzi dla wspomagania procesu zrównoważonego zarządzania wodami mineralnymi i termalnymi oraz działań pilotażowych.

Więcej informacji o projekcie oraz regionalnych działaniach pilotażowych można uzyskać na naszej stronie internetowej: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HealingPlaces.html.

Informacje dodatkowe można również znaleźć na profilu projektowym Fb: https://www.facebook.com/HealingPlacesProject

+ 48-32-259-2000