Turbiny wiatrowe - spotkanie zamykające projekt HETMAN

19.03.2024 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się spotkanie zamykające projekt HETMAN (pełny tytuł: „Healthy Society – towards optimal management of wind turbines’ noise”). Głównym celem projektu było stworzenie podstaw, metod i narzędzi do rzetelnego oceniania, kontrolowania i zarządzania hałasem turbin wiatrowych z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki zrealizowanych badań oraz wskazano, w jaki sposób efekty końcowe projektu można przełożyć na regulacje związane z hałasem turbin wiatrowych.

Konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, Akustix Sp. z o.o., Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, w ciągu blisko trzech lat dokonało analizy różnorodnych zagadnień dotyczących funkcjonowania turbin wiatrowych, w tym m.in.:

  • dokuczliwości hałasu, aspekty percepcyjne oraz parametry pracy turbin wpływające na ocenę tego źródła;
  • możliwości monitorowania i prognozowania hałasu turbin;
  • potencjalnej emisji infradźwięków oraz ich wpływ na człowieka;
  • skuteczności metod ograniczania hałasu turbin wiatrowych;
  • możliwości skonstruowania konsumenckiej stacji monitoringu hałasu;
  • propozycji zmian w aktach prawnych uwzględniających specyfikę pracy i hałasu turbin wiatrowych.

Projekt HETMAN został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z programu „Badania Stosowane”, realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Strona internetowa UAM:
https://amu.edu.pl/nauka/popularyzacja-nauki/artykuly-popularyzacja-nauki/turbiny-pod-kontrola

https://www.fizyka.amu.edu.pl/aktualnosci/aktualnosci-nauka/2024/projekt-hetman

Strona projektowa:
https://hetman-wind.ios.edu.pl

Foto: A. Wykrota, uniwersyteckie.pl

+ 48-32-259-2000