Umowa o współpracy pomiędzy o współpracy pomiędzy GIG-PIB a australijskim Centrum Testowo-Badawczym Safety in Mines, Testing and Research Station Simtars

5 grudnia 2023 podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym a australijskim Centrum Testowo-Badawczym w Górnictwie Simtars (Safety in Mines, Testing and Research Station). 

Obszar współpracy obu jednostek obejmuje badania i wymianę doświadczeń dotyczące bezpieczeństwa pracy w górnictwie, szczególnie w zakresie samozapalności węgla, analizy gazów, inwestygacji wyrobisk podziemnych, wybuchów pyłu węglowego i metanu oraz tąpań i mechaniki górotworu.

Centrum Testowo-Badawcze w Górnictwie Simtars ma siedzibę w Queensland i jest wiodącym na świecie ośrodkiem badań nad bezpieczeństwem pracy w górnictwie.

+ 48-32-259-2000