Uroczysta promocja doktorska Pana dr inż. Duong Duc Hai z Wietnamu, w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska

21 lipca 2021 roku, w Głównym Instytucie Górnictwa odbyła się uroczysta promocja doktorska Pana dr inż. Duong Duc Hai z Wietnamu, w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska. Dr inż. Duong Duc Hai, w dniu 11 maja 2021r obronił pracę doktorską pt.: ”Sposób poprawy produktywności eksploatacji grubych pokładów węgla kamiennego o nachyleniu ≤35o, w podziemnych kopalniach prowincji Quang Ninh”. Jej promotorem był profesor Marian Turek, promotorem pomocniczym doktor Aleksandra Koteras, a dotyczy ona, problematyki niezwykle istotnej dla wzrostu rentowności i konkurencyjności górnictwa węgla kamiennego w Wietnamie. Serdecznie gratulujemy Panu doktorowi !

+ 48-32-259-2000