V Międzynarodowe Sympozjum Poświęcone Nauce i Inżynierii Bezpieczeństwa w Górnictwie

W dniach od 21 do 25 listopada 2021 r. w Katowicach odbywało się V Międzynarodowe Sympozjum Poświęcone Nauce i Inżynierii Bezpieczeństwa w Górnictwie ISMSSE 2021 - The Fifth International Symposium on Mine Safety Science and Engineering.

W tegorocznej edycji, organizowanej w formie hybrydowej, wzięło udział ponad 200 uczestników z 18 krajów. Podczas 11 sesji tematycznych zaprezentowanych zostało ponad 120 referatów dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w górnictwie.
Sympozjum ISMSSE to prestiżowe wydarzenie w świecie nauki górniczej. Główną ideą jest promocja nauk o bezpieczeństwie górniczym i badań inżynieryjnych oraz edukacja dla dobra światowego przemysłu wydobywczego i jego pracowników.
 
V Międzynarodowe Sympozjum Poświęcone Nauce i Inżynierii Bezpieczeństwa w Górnictwie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Aktywów Państwowych, Wicepremiera, Jacka Sasina.
 
Polskie referaty dotyczyły między innymi problematyki projektowania eksploatacji miedzi w warunkach zredukowanej miąższości skał dolomityczno-anhydrytowych w spółce KGHM, podnoszenia efektywności procesów wydobywczych w kopalniach PGG, zastosowania lodu binarnego w instalacji klimatyzacyjnej LW Bogdanka, nowoczesnych systemów ścianowych Famur czy działań JSW w kontekście europejskiej strategii metanowej.
 
ISMSSE 2021 zorganizowane było przez: Główny Instytut Górnictwa, McGill University, Kanada, Uniwersytet Nauki i Technologii w Pekinie, Shandong University of Science and Technology, Chiny, Institute of Geonics, Czeska Akademia Nauk.

+ 48-32-259-2000