Warsztaty online pt. Różne perspektywy budowania potencjału Przemysłu 4.0

Spotkanie warsztatowe online pt. Różne perspektywy budowania potencjału Przemysłu 4.0.

Główny Instytut Górnictwa, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, organizuje spotkanie warsztatowe pt. Różne perspektywy budowania potencjału Przemysłu 4.0 adresowane do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, instytutów badawczych, uczelni wyższych i organizacji badawczych.

Celem spotkania jest analiza bieżącej sytuacji oraz perspektyw budowania Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych rozwiązań instytucjonalnych oraz dostępu do danych i zarządzania nimi (open data i FAIR) jako narzędzi rozwoju Przemysłu 4.0.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 lipca 2021 (czwartek), w godzinach 09:00 – 12:00

Miejsce spotkania: on-line, platforma MSTeams.

Link do spotkania oraz formularza rejestracyjnego dostępny na stronie: https://ris.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_warsztatowe_online_pt__rozne_perspektywy_budowania_potencjalu_przemyslu_4_0

Ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację w terminie do 26 lipca 2021 r.

Warsztat tematyczny organizowany będzie w ramach projektu „40Ready - Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, który promuje współpracę międzyregionalną w obszarze wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie wdrażania idei Przemysłu 4.0.

+ 48-32-259-2000