Webinar projektu HealingPlaces

Zespół projektowy HealingPlaces zaprasza na webinar w środę 21 czerwca o godz. 10:00 CEST, pn. Narzędzia dla wspomagania zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi w uzdrowisku
Podczas webinarium zaprezentowane zostaną narzędzia informacyjne użyteczne w skoordynowanym zarządzaniu zasobami wodnymi w uzdrowiskach Europy
Środkowej. Podczas 90-minutowego, spotkania podejmowane będą następujące zagadnienia:
  • Jak wzmocnić zintegrowany system zasobów leczniczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych?
  • Jakie aspekty środowiskowe należy wziąć pod uwagę przy programowaniu dodatkowego rozwoju uzdrowiska?
  • Jak koordynować zarządzanie z punktu widzenia różnych interesariuszy?
Aby wziąć udział w webinarium, kliknij na link
 
Więcej o tym i o innych webinarach w ramach projektu HealingPlaces: kliknij tutaj
 

+ 48-32-259-2000