Wizyta dyrektorów szkół z pogranicza polsko-czeskiego

14 września  2021 r. gościliśmy w Głównym Instytucie Górnictwa dyrektorów oraz przedstawicieli szkół i uczelni z  Polski i Czech, zainteresowanych udziałem w projekcie o nazwie „Drone Expert - specjalistyczne szkolenia dla uczniów i studentów”. Spotkanie stanowiło  jednocześnie  uroczyste otwarcie projektu, który GIG realizuje wspólnie z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie.

Naszym celem jest przygotowanie uczniów i studentów rejonu polsko-czeskiego pogranicza  do planowania i realizacji prac, z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Uczestnicy posiądą umiejętności i uprawnienia do wykonywania lotów zarówno dronami  niższych kategorii wagowych, jak i maszyn do użytku profesjonalnego o masie startowej do 25 kg – mówi Szymon Łagosz, kierownik projektu. Ponadto część zajęć koncentrowała się będzie na nauczeniu kursantów bieżącej obsługi, serwisowania, a nawet samodzielnej budowy dornów, z dostępnych na rynku komponentów. W ramach projektu zapewniamy również możliwość odbycia praktyk w instytucjach realizujących badania i zlecenia komercyjne z wykorzystaniem UAV. Dodatkowo uczestnicy uzyskają wsparcie w postaci szkolenia obejmującego zagadnienia związane z zakładaniem i pozyskiwaniem dofinansowania na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Każdy uczestnik szkolenia, po przejściu pozytywnej weryfikacji wewnętrznej, otrzyma możliwość skorzystania z opłaconych w ramach projektu, egzaminów. Po ich zdaniu, uzyska uprawnienia do wykonywania lotów komercyjnych na terenie Czech i Polski. Uzupełnieniem szkolenia będzie krótki kurs językowy w formie e-learningu, pozwalający poznać podstawowe zwroty i słownictwo stosowane po drugiej stronie granicy.

Podczas spotkania  w GIG przedstawicielom szkół zaprezentowana została mobilna pracownia, która będzie wykorzystywana przez uczniów i studentów w trakcie szkoleń. Uczestnicy będą  w niej odbywać szkolenia lotnicze na symulatorach oraz prowadzić zajęcia warsztatowe dotyczące przetwarzania i obróbki materiału pozyskanego za pomocą dronów.   Goście zaproszeni zostali również do wspólnego zwiedzania Muzeum Śląskiego.

Projekt DRONE EXPERT realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

+ 48-32-259-2000