Wizyta przedstawicieli regionu Minas Gerais z Brazylii w GIG

16 maja br. gościliśmy w Głównym Instytucie Górnictwa delegację przedstawicieli regionu Minas Gerais z Brazylii, która z misją gospodarczą przebywa w województwie śląskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz regionu Minas Gerais Juliano Pinto, Podsekretarz Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz przedstawiciele instytucji promujących innowacje i wspierających rozwój przedsiębiorczości: FAPEMIG, MINING HUB, FUMSOFT, a także Xabier Sabalza, organizator misji ze strony Komisji Europejskiej. Celem wizyty jest nawiązanie współpracy między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami obydwu regionów.

W Głównym Instytucie Górnictwa goście zapoznali się z naszą nowoczesną infrastrukturą badawczą oraz działalnością Instytutu m.in. w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego.

Województwo Śląskie zostało wybrane przez Komisję Europejską do współpracy z regionem Minas Gerais z Brazylii w 2018 roku w ramach Programu UE „International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional Action Latin America and the Caribbean” (IUC-LAC), który jest finansowany za pośrednictwem instrumentu Foreign Policy Instrument (FPI).

IUC-LA to współpraca międzyregionalna, której celem jest zwiększenie innowacyjności, konkurencyjności i dostarczenie nowych możliwości dla rozwoju gospodarczego regionów oraz wymiana doświadczeń w obszarze wdrażania i monitorowania inteligentnych specjalizacji. Pozwoli to na wzmocnienie współpracy między regionami Unii Europejskiej i ich odpowiednikami w Ameryce Łacińskiej, poprzez opracowywanie wspólnych projektów i możliwość wejścia na nowe rynki. 

+ 48-32-259-2000