Wodór z odpadów komunalnych (RDF) - spotkanie inaugurujące projekt badawczy HydroMine

21 listopada br. w Głównych Instytucie Górnictwa - Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się spotkanie inaugurujące projekt badawczy pn.  Development of hydrogen-oriented municipal waste refinery based on a novel borehole gasification process combined with advanced gas separation techniques - Hydromine (Opracowanie procesu przetwórstwa odpadów komunalnych ukierunkowanego na wytwarzanie wodoru w oparciu o nowatorski proces zgazowania otworowego w połączeniu z zaawansowanymi technikami separacji gazów).

Głównym celem projektu HydroMine jest opracowanie podstaw nowatorskiej technologii zgazowania wysokoenergetycznej frakcji odpadów komunalnych (ang. Refuse Derived Fuel - RDF) ukierunkowanej na wytwarzanie gazu o wysokiej zawartości wodoru. Opracowywana technologia zgazowania oparta jest o metodę otworową realizowaną  w wielkogabarytowym złożu stałym i bazuje na  technikach i doświadczeniach zdobytych wcześniej w obszarze zgazowania węgla in-situ. Dla separacji wodoru z gazu otrzymanego na drodze zgazowania stosowane będą zaawansowane techniki membranowe, adsorpcyjne oraz wzbogacanie katalityczno- plazmowe.

Jak podkreśla koordynator projektu - Dr Krzysztof Kapusta, wodór odgrywa kluczową rolę w przemyśle, gdyż wykorzystywany jest w wielu podstawowych procesach chemicznych, takich jak rafinacja ropy naftowej, synteza amoniaku i metanolu, a także jako paliwo do ogniw paliwowych w nowoczesnym transporcie. Obecnie większość wodoru w świecie wytwarzana jest z paliw kopalnych, głównie na drodze reformingu parowego gazu ziemnego.  Światowy rynek wytwarzania wodoru w 2021 r. wyceniono na 135,94 mld USD i oczekuje się, że do 2030 r. wzrośnie do 219,2 mld USD.

Odpady komunalne, a szczególne ich wysokoenergetyczna frakcja - RDF, uważane są za potencjalny surowiec do procesu zgazowania ukierunkowanego na wytwarzanie gazu o wysokiej zawartości wodoru. Zgazowanie paliwa RDF w komercyjnych reaktorach zgazowania  napotyka jednak na szereg trudności związanych głównie  z potrzebą odpowiedniego przygotowania surowca do procesu oraz niestabilnością parametrów fizykochemicznych paliwa RDF w czasie. Zaproponowana w projekcie technologia pozwoli uniknąć wymienionych trudności ze możliwość pominięcia szeregu procesów przygotowawczych surowca do zgazowania.

Opracowywana technologia doskonale wpisuje się również w założenia gospodarki w obiegu zamkniętym, gdyż wytwarzany w procesie HydroMine wodór może zostać ponownie wykorzystany na potrzeby syntez chemicznych, np. metanolu, amoniaku lub tworzyw sztucznych - podkreśla Dr Krzysztof Kapusta.

Projekt HydroMine finansowany jest w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali, okres realizacji projektu 2023-2026. Konsorcjum projektu tworzy 2 partnerów krajowych: Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy i MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. oraz 5 instytucji zagranicznych: GFZ Helmholtz Centre Potsdam (Niemcy), Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR-ITM, Włochy), University of Mons (Belgia), Materia Nova (Belgia), IPAS (Belgia). GIG w projekcie HydroMine pełni rolę koordynatora.

 

+ 48-32-259-2000