Współpraca GIG z Narodowym Instytutem Bezpieczeństwa Pracy i Zdrowia (USA)

W Głównym Instytucie Górnictwa gościmy przedstawicieli amerykańskiego Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa Pracy i Zdrowia (The National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH). Goście przebywają w Polsce w związku z badaniami nad skutecznością zabezpieczenia pyłów węglowych, prowadzonymi w Kopalni Doświadczalnej Barbara GIG na zlecenie NIOSH. Celem wizyty jest zapoznanie się ze sposobem przygotowania chodników doświadczalnych w KD Barbara do wybuchów doświadczalnych pyłu węglowego w różnych konfiguracjach i z różnymi sposobami zabezpieczenia stref pyłowych.

To już nasz trzeci wspólny z Zakładem Zwalczania Zagrożeń Pyłowych kontrakt dla amerykańskiego Instytutu – mówi dr inż. Robert Hildebrandt, Kierownik Zakładu Badań Dołowych i Utrzymania Powierzchni KD Barbara. Po realizacji wcześniejszych badań amerykański partner wykazał duże zainteresowanie możliwością przeprowadzenia u nas oceny skuteczności zabezpieczenia pyłu węglowego specjalnym rodzajem pian przeciwwybuchowych produkowanych na bazie pyłów kamiennych do zabezpieczenia warstw pyłu węglowego w wyrobiskach górniczych. Nad tym rozwiązaniem trwają obecnie prace badawcze w NIOSH. Aktualnie amerykańskie badania laboratoryjne muszą zostać potwierdzone w skali rzeczywistej, co zapewnia podziemna infrastruktura badawcza naszej Kopalni Barbara. Istotnym elementem w opracowaniu składu, techniki wytwarzania i aplikacji warstw pian na spąg i ociosy wyrobisk górniczych są próby w warunkach dołowych, a w szczególności skuteczność zabezpieczenia przeciwwybuchowego proponowanych rozwiązań, co jest testowane w wyrobiskach doświadczalnych GIG KD Barbara.
 
Badania prowadzone są w podziemnym chodniku doświadczalnych o dł. 400m z wylotem na powierzchnię. Chodnik wyposażony jest w urządzenia pomiarowe do rejestracji parametrów wybuchu, istotnych z punktu widzenia prowadzonych badań. Nowoczesne warunki poligonu i możliwość różnej konfiguracji wyrobisk pozwalają również na prace badawcze z zakresu pożarnictwa oraz obrony cywilnej w zależności od potrzeb i celu badania. Poligon KD Barbara jest jednym z najważniejszych obiektów badawczych GIG i jedynym na świecie, w którym można przeprowadzać badania w dużej skali oraz testować w chodnikach podziemnych w warunkach rzeczywistych maszyny i urządzenia dla przemysłu.
 
NIOSH to jedna z największych organizacji zajmujących się ochroną pracy, zatrudniająca 1200 osób i reprezentująca szeroki zakres dyscyplin, m.in. epidemiologię, medycynę, higienę pracy, bezpieczeństwo, psychologię, inżynierię, chemię. Ta federalna jednostka jest odpowiedzialna za prowadzenie kompleksowych badań oraz zwalczanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy. NIOSH należy do grupy Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC Centers for Disease Control and Prevention) i jako agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodzi w skład amerykańskiego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. 

+ 48-32-259-2000