Zmarł Profesor Andrzej Lisowski

Z ogromnym żalem informujemy, że zmarł Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski. Ceniony naukowiec i ekspert z zakresu górnictwa węglowego. Wieloletni pracownik naukowy Głównego Instytutu Górnictwa-Państwowego Instytutu Badawczego.

Podczas prawie 50-letniej pracy w GIG-PIB pełnił szereg ważnych funkcji: kierownika pracowni w Zakładzie Eksploatacji (lata 1958-1962), kierownika Pionu Ekonomiki i Organizacji w Górnictwie (lata 1962-1968), p.o. dyrektora Ośrodka Naukowo-Badawczego ds. Ekonomiki i Organizacji w Górnictwie (lata 1968-1975), sekretarza naukowego (lata 1975-1981), kierownika Zakładu Technologii Podsadzki w Instytucie Nowych Technik Górniczych i Atestacji w GIG (lata 1984-1999).

Członek Komisji Górniczej Oddziału PAN w Katowicach i Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Cześć Jego pamięci.

+ 48-32-259-2000