OMSOUNDS

Opracowanie metody soundscape do kształtowania środowiska akustycznego w pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku dla pracowników pracujących w hałasie

 

Akronim projektu:
OMSOUNDS

Tytuł projektu:
Opracowanie metody soundscape do kształtowania środowiska akustycznego w pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku dla pracowników pracujących w hałasie

Nazwa programu:
Projekt wieloletni  „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020-2022

Okres realizacji projektu:
01.01.2020 – 31.12.2022

Kierownik projektu w GIG:
dr hab. Janusz Kompała
e-mail: jkapala@gig.eu
tel. 32 259 22 34

Celem głównym programu wieloletniego pt.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” V etap, okres realizacji w latach 2020-2022, jest opracowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w obszarze inżynierii środowiska pracy, których wykorzystanie w praktyce przyczynia się do rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, z uwzględnieniem dynamicznych zmian technologii oraz wydłużeniem okresu aktywności zawodowej.

W ramach programu wieloletniego Główny Instytut Górnictwa realizuje projekt pt.: „Opracowanie metody soundscape do kształtowania środowiska akustycznego w pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku dla pracowników pracujących w hałasie”

Przewidywane efekty wdrożenia/zastosowania rezultatów zadania do praktyki gospodarczej/ społecznej, to:

  • zmniejszenie stresu u pracowników spowodowanego pracą w hałasie,
  • zmniejszenie liczby nowych przypadków chorób zawodowych związanych z pracą w hałasie,
  • zmniejszenie absencji chorobowej (ogółem oraz z tytułu chorób zawodowych, z tytułu wypadków przy pracy) - liczba dni oraz koszty,
  • zmniejszenie liczby skarg pracowników na hałas w pracy,
  • wzrost zadowolenia pracowników z jakości wypoczynku od hałasu Opracowana metoda będą możliwe do zastosowania w różnego rodzaju.

 

+ 48-32-259-2000