Strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" - zadanie badawcze nr 4

"Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny"

Skład Konsorcjum:
Akademia Górniczo – Hutnicza - Lider
Główny Instytut Górnictwa
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
Kompania Węglowa S.A.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Kierownik części zadania badawczego GIG:

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krause

, prof. GIG

Okres realizacji:
01.10.2011 – 30.09.2013

+ 48-32-259-2000