CoGasOUT

Rozwój nowatorskich technologii dla prognozowania i zwalczania wybuchów i niekontrolowanych emisji gazu w grubych pokładach węgla kamiennego

Termin realizacji:
07.2010 - 06.2013

Kierownik projektu w GIG:

prof. dr hab. inż. Grzegorz Mutke

, prof. GIG

+ 48-32-259-2000