LowCarb

Inicjatywy energetyczne w zakresie niskiej emisji gazów cieplarnianych z kopalń węgla

Termin realizacji:
07.2010 - 06.2013

Kierownik projektu w GIG:

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000