PilotSTRATEGY

Instalacje pilotowe geologicznego składowania CO2 w regionach strategicznych

         

Projekt o akronimie PilotSTRATEGY, pt. „Instalacje pilotowe geologicznego składowania CO2 w regionach strategicznych” to międzynarodowe przedsięwzięcie, finansowane ze środków Programu ramowego w zakresie badań naukowych oraz innowacji Horyzont 2020 na podstawie Porozumienia Grantowego nr 101022664 — PilotSTRATEGY, z dnia  15.04.2021 r.

Projekt realizowany jest w konsorcjum 16 partnerów:

 • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM) Francja -koordynator
 • IFP Energies nouvelles (IFPEN), Francja
 • AVENIR ENERGIE ENVIRONNEMENT AVENIA (POLE AVENIA), Francja,
 • GEOSTOCK SAS (GEOSTOCK SAS) Francja,
 • INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME), Hiszpania
 • CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT (CIEMAT), Hiszpania,
 • REPSOL EXPLORACION SA (REPSOL), Hiszpania,
 • UNIVERSIDADE DE EVORA (UEVORA), Portugalia,
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), Grecja,
 • ELLINIKI DIAXEIRISTIKI ETAIREIA YDROGONANTHRAKON AE (HHRM), Grecja,
 • GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA (GIG), Polska,
 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. (Fraunhofer), Niemcy,
 • THE UNIVERSITY OF EDINBURGH (UEDIN), Wielka Brytania,
 • INSTITUT SYMLOG (Symlog), Francja,
 • INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS (ICS-ULisboa), Portugalia,
 • GALP ENERGIA SA (GALP), Portugalia,

Czas realizacji projektu:
1.05.2021  – 30.04.2026

Opis projektu:
Projekt PilotSTRATEGY koncentruje się na pogłębianiu wiedzy na temat zasobów głębokiej solankowej warstwy wodonośnej (DSA) do geologicznego składowania CO2 w pięciu europejskich regionach przemysłowych w Europie Południowej i Wschodniej. DSA są bardzo obiecujące i mają potencjał w zakresie składowania CO2, ale pomimo ich dużej potencjalnej pojemności nie są dobrze zbadane. Istnieje potrzeba zwiększenia pewności i dojrzałości zrozumienia tych warstw.

W ramach projektu PilotSTRATEGY szczegółowo zbadane zostaną  DSA w trzech regionach Europy Południowej: Basen Paryski (Francja), Basen Lusitański (Portugalia) i Basen Ebro (Hiszpania). Obejmie to pozyskiwanie nowych danych, szczegółową geocharakterystykę, studia wykonalności oraz wstępny projekt lub wstępne badania inżynieryjne i projektowe. Po zakończeniu projektu, poziom charakterystyki lokalizacji w tych trzech regionach będzie wystarczający do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej oraz uzyskania pozwolenia na składowanie i zatwierdzenia projektu.

W dwóch kolejnych regionach Europy Wschodniej, Macedonii Zachodniej (Grecja) i Górnego Śląska (Polska), Projekt PilotSTRATEGY ma na celu zwiększenie wiedzy6 na temat zasobów dla zastosowania DSA, w oparciu o nowe dostępne dane, ponowne przetwarzanie starych danych i nowe dynamiczne badania symulacyjne. Umożliwi to tym regionom rozpoczęcie planowania rozwoju zasobów magazynowych. Uznając społeczne wyzwania związane z wdrożeniem geologicznego składowania CO2, w ramach projektu PilotSTRATEGY przyjęte zostanie podejście systemowe i przeanalizowane zostaną czynniki, które wpływają na społeczną akceptację składowisk, aby opracować metody zaangażowania społecznego. Interesariusze regionalni i lokalna opinia publiczna będą zaangażowani w opracowywanie zaleceń i koncepcji w ramach konceptualizacji i projektu pilotażowego. Jednocześnie w ramach projektu PilotSTRATEGY przeprowadzona zostanie serię dialogów „Porozmawiaj z władzami”, aby zwiększać świadomość władz lokalnych oraz  decydentów na temat geologicznego składowania CO2, w szczególności roli CCUS w przechodzenie na gospodarkę prawie zeroemiesyjną

Kierownik projektu w GIG :

Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk
e-mail: kstanczyk@gig.eu
tel. 32 259 22 67

+ 48-32-259-2000