RECOVERY

Odtworzenie zdegradowanych i przekształconych ekosystemów na terenach pogórniczych

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Alicja Krzemień

Termin realizacji projektu:
01.07.2019 – 30.06.2023

Inicjatywa ta realizowana jest we współpracy czterech europejskich ośrodków badawczych (GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA, UNIVERSIDAD DE OVIEDO,  HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN, VYSOKA SKOLA BANSKA-TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA) oraz trzech partnerów przemysłowych (HULLERAS DEL NORTE SA, PALIVOVY KOMBINAT USTI STATNI PODNIK, TAURON Wydobycie S.A.). Założeniem projektu jest ekologiczna odbudowa i odtworzenie zdegradowanych ekosystemów dotkniętych wydobyciem węgla. Efektem podjętych działań ma być budowa potencjału do świadczenia usług ekosystemowych na rzecz lokalnej społeczności.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności procesu rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą. W ramach projektu zostanie wykonana ocena zarządzania środowiskiem oraz działań zmierzających do ochrony i naprawy ekosystemów pogórniczych. Dla realizacji celu naukowo-badawczego projektu zostaną opracowane nowatorskie narzędzia do analizy stanu ekosystemu.

W części badawczo-eksperymentalnej projektu, opracowane będą receptury substytutów gleb do rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą. W nawiązaniu do koncepcji circular economy, do tego celu wykorzystane będą wybrane, uboczne produkty spalania (UPS) i uboczne produkty wydobycia (UPW) powstające w grupie TAURON.
We współpracy z TAURON Wydobycie S.A., przeprowadzony będzie wielkoskalowy eksperyment terenowy, w celu weryfikacji opracowanych w GIG innowacyjnych technik rekultywacji, w warunkach dużego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Na przygotowanym poligonie badawczym wypracowane będą metody inicjowania zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych o dużym potencjale do pełnienia funkcji przyrodniczych, rekreacyjnych i gospodarczych.

Zaprezentowane w ramach projektu rozwiązania, charakteryzować się będą nowoczesnym i oryginalnym podejściem, co pozwoli na ich powszechne zastosowanie w sektorze górniczym.

Strona internetowa projektu: www.recoveryproject.eu

+ 48-32-259-2000