REGIONY

Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych - wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy

Kierownik:

Zakład Ochrony Wód
dr inż. Mariusz Kruczek
e-mail: mkruczek@gig.eu
tel. 32 259 22 07

Termin realizacji projektu:
16.12.2020 - 30.11.2021

Projekt jest realizowany w ramach „Platformy na rzecz Regionów Górniczych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie”, realizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Światowy w porozumieniu z Komisją Europejską 

+ 48-32-259-2000