REM

Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego VAM

Akronim: REM

Tytuł: Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do  powietrza wentylacyjnego VAM

Czas realizacji projektu:
01.02.2023 - 31.07.2027

Koordynator projektu:

Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy (GIG-PIB), Polska
mgr inż. Aleksander Wrana
Zakład Technologii Eksploatacji, Tąpań i Oceny Ryzyka
e-mail: awrana@gig.eu
tel: +32 259 2307

Opis:
Projekt REM to największy unijny grant, jaki trafi do polskiego górnictwa, o wartości ponad 21 mln euro. To międzynarodowy projekt, który w zapoczątkowanym w roku 2022 konkursie „Big Tickets” w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali zajął pierwsze miejsce. Projekt ma na celu  określenie możliwości uzyskania metanu ze zrobów poeksploatacyjnych czynnej kopalni i wykonanie systemu odmetanowania dla obniżonego stężenia metanu w ujmowanym gazie. W kopalni „Pniówek”, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, powstanie pierwsza na świecie innowacyjna instalacja służąca do redukcji emisji metanu do atmosfery
z opuszczonych rejonów pracującej kopalni. Pozyskany ze zrobów poeksploatacyjnych metan, zostanie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej w specjalnie zaprojektowanych silnikach gazowych, połączonych z generatorami prądu.  Rozwiązania przetestowane w tym projekcie docelowo zostaną wprowadzone we wszystkich kopalniach JSW. Z powodzeniem mogą zostać także wykorzystane w każdej kopalni metanowej węgla kamiennego charakteryzującej się wielopokładowym złożem.

Konsorcjum projektowe składa się z następujących partnerów:

  1. GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA (GIG),
  2. INSTYTUT NAFTY I GAZU - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (INIG- PIB)
  3. JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA (JSW)
  4. PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (PIG – PIB)
  5. UNIVERSIDAD DE OVIEDO (UNIOVI), Hiszpania
  6. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE, MINIERASI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA INSEMEX PETROSANI (INSEMEX), Rumunia

Oficjalna strona projektu REM: https://rem.gig.eu

+ 48-32-259-2000