SENSE VR

Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR

 

Tytuł projektu:
Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR.

Nr projektu:
POIR.01.01.01-00-0041/20

Termin realizacji projektu:
01.12.2020 r. - 31.01.2023 r.

Kierownik projektu:
dr inż. Krzysztof Kaźmierczak
Kierownika Laboratoriów B+R
JSW Nowe Projekty S.A,
kkazmierczak@jswinnowacje.pl
telefon: 32/ 357 09 37

Kierownik projektu w GIG:
mgr Szymon Łagosz
Główny Instytut Górnictwa
Centrum Szkoleniowo-Informacyjne (CSI)
e-mail: slagosz@gig.eu
telefon: 32/259 26 17

Opis projektu:
Celem projektu SENSE VR jest opracowanie metody szkoleń dla górników opartej na wykorzystaniu adaptacyjnego środowiska sieciowego VR. Adaptacyjność będzie polegać na możliwości dostosowania sposobów przekazywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności do poziomu kompetencji osoby szkolonej, rozumianych jako zdolność do płynnej obsługi środowiska VR.
Wdrożenie metody doprowadzi do zwiększenia skuteczności szkoleń i podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w kopalniach (tj. redukcji liczby wypadków, których przyczyną jest czynnik ludzki).
W ramach badań przemysłowych Konsorcjum opracuje metody składowe:

  1. przygotowywania rozgałęzionych scenariuszy VR na bazie raportów z wypadków górniczych,
  2. projektowania adaptacyjnych środowisk VR,
  3. prowadzenia szkoleń z uwzględnieniem rozgałęzionych scenariuszy w adaptacyjnym środowisku VR.

W ramach prac rozwojowych Konsorcjum przygotuje demonstrator adaptacyjnego środowiska VR dla górników, zawierający rozgałęzione scenariusze szkoleniowe.
Rezultatem projektu SENSE VR będą:

  1. w obszarze technologicznym – demonstrator środowiska VR z oprzyrządowaniem na VIII poziomie gotowości technologicznej, wytworzony na bazie opracowanych metod składowych;
  2. w obszarze komercyjnym – wdrożenie do własnej działalności JSW SIG zoptymalizowanego procesu szkoleń dla górników i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w GK JSW.

Metoda projektowania, przygotowywania i prowadzenia szkoleń VR dla górników będzie przeznaczona w szczególności dla małych zespołów roboczych pracujących w warunkach zagrożenia zdrowia lub życia, narażonych na stres (np. wykonujących prace szczególnie niebezpieczne). Metoda potencjalnie będzie mogła zostać wdrożona także w innych gałęziach przemysłu ciężkiego i/lub wydobywczego.

Słowa kluczowe:
wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality), metoda szkoleń VR dla górnictwa, adaptacyjne środowisko sieciowe VR, szkolenie

Konsorcjum:
JSW Nowe Projekty S.A. – Lider
JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. – Partner
Główny Instytut Górnictwa – Partner

Budżet:
Wartość projektu: 3 239 990,72 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 2 321 979,71 PLN
Kwoty przyznane umową dla poszczególnych członków konsorcjum:
Konsorcjum:
JSW Nowe Projekty S.A. – 1 622 006,72 PLN (w tym dofinansowanie 949 682,34 PLN)
JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. – 613 587.62 PLN (w tym dofinansowanie 367 900,99 PLN)
Główny Instytut Górnictwa – 1 004 396,38 PLN (dofinansowanie 100%)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 1. „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

Informacje źródłowe na temat konkursu można znaleźć pod linkiem: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konk...

 

 

+ 48-32-259-2000