SENSE VR

Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój2014-2020
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 1. „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

Tytuł projektu:
SENSE VR: Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR

Budżet:
Wartość projektu: 3 239 990,72 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 2 321 979,71 PLN

Termin realizacji projektu:
01.10.2020 r. - 28.02.2023 r.

Konsorcjum:
JSW Nowe projekty SA (poprzednio: JSW Innowacje S.A.) – Lider
JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. – Partner
Główny Instytut Górnictwa – Partner

Kierownik projektu w GIG:
mgr Szymon Łagosz

Opis projektu:
Celem jest opracowanie nowej metody szkoleń dla górników z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości VR. Sposoby przekazywania wiedzy i ćwiczenia umiejętności będzie można dostosować do poziomu cyfrowych kompetencji osoby szkolonej.
Wdrożenie metody doprowadzi do zwiększenia skuteczności szkoleń i podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w kopalniach (tj. redukcji liczby wypadków, których przyczyną jest czynnik ludzki).
Scenariusze szkoleń realizowanych w VR, będą przygotowane przez Główny Instytut Górnictwa w oparciu o analizę dokumentacji powypadkowych. Metoda projektowania, przygotowywania i prowadzenia szkoleń VR będzie przeznaczona głównie dla małych zespołów roboczych, jak np. zastępu ratowników górniczych, którzy pracują  w warunkach zagrożenia zdrowia lub życia, narażonych na stres, wykonujących prace szczególnie niebezpieczne. 

+ 48-32-259-2000