SPO-CRAM

Potencjał żużli z hutnictwa rud polimineralnych+Zn-Pb jako źródła wybranych metali i surowców krytycznych

Akronim projektu:
SPO-CRAM

Tytuł projektu:
Potencjał żużli z hutnictwa rud polimineralnych+Zn-Pb jako źródła wybranych metali i surowców krytycznych

Nr umowy:
INNOGLOBO/I/85/SPO-CRAM/2022

Okres realizacji projektu:
01.09.2022 r. – 31.08.2024 r.

Kierownik projektu:
dr Arkadiusz Bauerek
Zakład Monitoringu Środowiska
e-mail: abauerek@gig.eu
tel. 32 259 23 31

Konsorcjum realizujące projekt:

  1. GIG
  2. SPAQUE (Belgia)

Opis projektu:
Głównym celem projektu SPO-CRAM jest stworzenie narzędzia wspierającego proces decyzyjny przy ocenie perspektyw odzysku wybranych metali i surowców krytycznych (CRM), między innymi cynku, niklu, tytanu, chromu, miedzi, cyrkonu, metali ziem rzadkich (REE), z żużli z hutnictwa cynku i ołowiu (Zn-Pb). Poligonem badawczym jest rejon śląsko-krakowski, gdzie zdeponowana jest duża ilość zróżnicowanych żużli z historycznego jak i współczesnego hutnictwa polimetalicznych surowców Zn-Pb. Wyniki planowanych badań podstawowych i stosowanych, przeprowadzona analiza zmiennych środowiskowych i technologicznych oraz analiza wykonalności techniczno-ekonomicznej procesu odzysku, będą wsadem do programu, który umożliwi:

  • szybką ocenę perspektyw wykorzystania żużli z hutnictwa Zn-Pb do odzysku metali/CRM,
  • zmniejszenie kosztochłonności badań wstępnych perspektywicznego surowca żużlowego,
  • skrócenie czasu podjęcia decyzji o prowadzeniu odzysku z żużli „od pomysłu do realizacji”,
  • ograniczenie ryzyka podjęcia „nietrafionych” decyzji i ponoszenia dużych kosztów z tym związanych.

Wartość projektu (koszty realizacji zadań wykonywanych przez polskie podmioty):
1 048 282,88 PLN, w tym dofinansowanie ze środków krajowych: 1 048 208 88 PLN

Źródło finansowania:
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOGLOBO.

 

+ 48-32-259-2000