SPO-CRAM – zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Programu INNOGLOBO

Potencjał żużli z hutnictwa rud polimineralnych+Zn-Pb jako źródła wybranych metali i surowców krytycznych

 

          

 

Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Programu INNOGLOBO.

Tytuł zadania: Potencjał żużli z hutnictwa rud polimineralnych+Zn-Pb jako źródła wybranych metali i surowców krytycznych

Wartość dofinansowania: 1 048 282,88 zł, całkowita wartość zadania: 1 048 282,88 zł.

Opis zadania: Głównym celem projektu SPO-CRAM jest stworzenie narzędzia wspierającego proces decyzyjny przy ocenie perspektyw odzysku wybranych metali i surowców krytycznych (CRM), między innymi cynku, niklu, tytanu, chromu, miedzi, cyrkonu, metali ziem rzadkich (REE), z żużli z hutnictwa cynku i ołowiu (Zn-Pb). Poligonem badawczym jest rejon śląsko-krakowski, gdzie zdeponowana jest duża ilość zróżnicowanych żużli z historycznego jak i współczesnego hutnictwa polimetalicznych surowców Zn-Pb. Wyniki planowanych badań podstawowych i stosowanych, przeprowadzona analiza zmiennych środowiskowych i technologicznych oraz analiza wykonalności techniczno-ekonomicznej procesu odzysku, będą wsadem do programu, który umożliwi:

  • szybką ocenę perspektyw wykorzystania żużli z hutnictwa Zn-Pb do odzysku metali/CRM,
  • zmniejszenie kosztochłonności badań wstępnych perspektywicznego surowca żużlowego,
  • skrócenie czasu podjęcia decyzji o prowadzeniu odzysku z żużli „od pomysłu do realizacji”,
  • ograniczenie ryzyka podjęcia „nietrafionych” decyzji i ponoszenia dużych kosztów z tym związanych.

>> Więcej informacji o projekcie

 

 

+ 48-32-259-2000