STAMS

Długoterminowa ocena stabilności i monitoring zatopionych szybów

 

          

 

Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie 2

Tytuł zadania: „Długoterminowa ocena stabilności i monitoring zatopionych szybów"

Wartość finansowania: 216 871 zł

Opis zadania: Finasowaniu podlegają dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie pt.: „Długoterminowa ocena stabilności i monitoring zatopionych szybów” zrealizowanym w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali, na podstawie umowy: GA No. RFCR-CT-2015-00002

>> Więcej informacji o projekcie

 

 

+ 48-32-259-2000