UCGWATERplus - Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie 2

Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji

 

Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie 2

Tytuł zadania: Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji”.

Wartość finansowania:  281 871

Opis zadania: Finasowaniu podlegają dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie pt.: „Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji”, realizowanym w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS-2020), na podstawie umowy nr 101033964—UCGWATERplus-RFCS-2020; oraz programu Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, na podstawie umowy 5198/FBWiS/2021/2.

>> Więcej informacji o projekcie

 

+ 48-32-259-2000