Biuro Wsparcia - BW

Kierownik

mgr Łukasz Bogus
e-mail: lbogus@gig.eu
telefon: 32 259 23 52

Kancelaria BW-1

Kierownik

Eugenia Skowron
e-mail: eskowron@gig.eu
telefon: 32 259 28 28

Zespół ds. Koordynacji Badań BW-2

Kierownik

nieaktualne dane

Zespół ds. Transferu Technologii i Marketingu BW-3

Kierownik

mgr Mateusz Dulewski
e-mail: mdulewski@gig.eu
telefon: 32 259 27 75

Rzecznik patentowy GIG

mgr Monika Błaszczyk
e-mail: mblaszczyk@gig.eu
telefon: 32 259 24 21


Rzecznik prasowy GIG

dr Sylwia Jarosławska-Sobór
e-mail: sjaroslawska@gig.eu
telefon: 32 259 25 54
telefon komórkowy: +48 500 013 994

+ 48-32-259-2000