Biuro Wsparcia - BW

Kierownik Biura Wsparcia, projekty

mgr Łukasz Bogus
e-mail: lbogus@gig.eu
telefon: 32 259 23 52
mobile: +48 797 383 644


Zastępca Kierownika Biura Wsparcia, marketing, relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym

dr Mateusz Dulewski
e-mail: mdulewski@gig.eu
telefon: 32 259 27 75
mobile: +48 517 391 440


Rzecznik prasowy GIG

dr Sylwia Jarosławska-Sobór
e-mail: sjaroslawska@gig.eu
telefon: 32 259 25 54
mobile: +48 500 013 994


Rzecznik patentowy GIG

mgr Monika Błaszczyk
e-mail: mblaszczyk@gig.eu
telefon: 32 259 24 21

mgr Magdalena Filipek-Marzec
e-mail: mfilipek@gig.eu
telefon: 32 259 24 21


Komercjalizacja rozwiązań GIG

mgr Karol Magiera
e-mail: kmagiera@gig.eu
telefon: 32 259 22 14

+ 48-32-259-2000