Dział Prawno-Organizacyjny i Kadr - NOP

Kierownik

mgr Joanna Rybak
e-mail: jrybak@gig.eu
telefon: 32 259 23 69

+ 48-32-259-2000