Zakład Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA GÓRNICZYCH ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH

ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów

 

Kierownik Zakładu

nieaktualne dane

 

 

 

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Kierownik

nieaktualne dane

 

 

 

LABORATORIUM BADAŃ SPRZĘTU STRZAŁOWEGO

Kierownik

nieaktualne dane

 

 

Zakres działalności:

 • Współudział z Jednostką Certyfikującą GIG w ocenie jakości produkcji: materiałów wybuchowych (moduły: D, E i F) wg Dyrektywy 2014/28/UE i wyrobów pirotechnicznych (moduły: D, E i H) wg Dyrektywy 2013/29/UE.
 • Ekspertyzy, doradztwo techniczne i prace użytkowe dotyczące materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego oraz robót strzałowych.
 • Specjalistyczne szkolenia w zakresie materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego.
 • Analiza nowych metod badawczych dla materiałów wybuchowych i sprzętu strzałowego.
 • Prace nowelizacyjne w zakresie norm dotyczących materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, sprzętu strzałowego i techniki strzałowej.
 • Realizacja zadań Rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XII – roboty strzałowe (wg Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego -  Dz.U. z 22 lutego 2017 r., poz. 321) w zakresie:
  • badania rozwiązań technicznych i wydawania opinii (technicznych) dla urządzeń służących do odpalania ładunków materiałów wybuchowych (zapalarek) oraz elektrycznego sprzętu strzałowego;
  • wprowadzania zmian w zakresie wymagań dla składów materiałów wybuchowych oraz sposobu przechowywania materiałów wybuchowych;
  • opiniowania dokumentacji strzelania doświadczalnego, akceptowania protokołów z wykonania strzelań doświadczalnych i branie udziału w tych strzelaninach;
  • ustalania dodatkowych środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strzałowych z użyciem zapalników elektrycznych w pobliżu czynnych nadajników fal elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości;
  • ustalania warunków na odstąpienie od stosowania lontu detonującego przy pneumatycznej metodzie ładowania otworów strzałowych emulsyjnym materiałem wybuchowym – nabojowanym;
  • ustalania dodatkowych środków bezpieczeństwa dotyczących lokalizacji naziemnych, ruchomych lub wgłębnych składów materiałów wybuchowych w odległościach mniejszych niż określone w przepisach oraz zmniejszenia odległości ogrodzenia od składu;
  • sporządzania opinii (technicznej) w zakresie bezpiecznego stosowania elektrycznego sprzętu do odczytu i rejestracji kodów na MW np. w składzie materiałów wybuchowych.
 • Realizacja projektów badawczych własnych, celowych i innych zarówno krajowych jak i w ramach współpracy z członkami Unii Europejskiej.

+ 48-32-259-2000