ATLANTIS - Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii w elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla

 

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane.

Tytuł zadania: „Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii w elektrowni szczytowo - pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla

Wartość dofinansowania: 653 384 zł, całkowita wartość zadania: 1 814 956 zł.

Opis zadania: Dofinasowaniu podlega projekt pod tym samym tytułem realizowany w ramach międzynarodowego programu Fundusz Badawczy Węgla i Stali UE (FBWiS) na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską o nr 101034022 — ATLANTIS — RFCS-2020.

Projekt ATLANTIS ma na celu ocenę technicznej i ekonomicznej wykonalności wykorzystania infrastruktury odkrywkowych kopalń węgla brunatnego dla budowy magazynów energii w oparciu o układy szczytowo-pompowe (HPHS). Przekształcenie kopalń węgla w hybrydowe elektrownie szczytowo-pompowe ma na celu gromadzenie nadwyżek energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Głównym rezultatem realizacji projektu ATLANTIS będzie opracowanie studiów wykonalności techniczno-ekonomicznej dla szczytowo-pompowych magazynów energii dla dwóch europejskich odkrywkowych kopalni węgla brunatnego - w Polsce (Bełchatów) oraz w Grecji (Amynteo-Ptolemais).

>> Więcej informacji o projekcie

 

+ 48-32-259-2000